برنامه‌ریزی و مدیریت مراکز تماس

مدیریت مرکز تماس مستلزم وجود چهارچوبی منسجم برای برنامه‌ریزی و مدیریت است. برآورد، کارگزینی و زمان‌بندی باید به صورت گروهی انجام شده و بر نیازها و انتظارات مشتری متمرکز باشد.

در دوره برنامه‌ریزی و مدیریت مراکز تماس ، فراگیران می‌آموزند تا با ارزش دسترسی پذیری، نحوه جمع‌آوری داده‌ها، برآورد میزان کار جهت تعیین تعداد کارشناسان مرکز تماس آشنا شده و در مرکز تماس خود آن را پیاده سازی نمایند.

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای