ارتباط با مشتریان و حفظ آن‌ها

یادگیری اصول مشتری‌مداری برای تمام سازمان‏ها امری حیاتی است. در بازار گسترده امروزی، موفقیت یا عدم موفقیت هر سازمانی به برخورد کارشناسان آن سازمان در ارتباط با مشتری بستگی دارد. برای حفظ مشتریان و تبدیل آن‌ها به یک مشتری وفادار، کارشناسان می‌بایست نحوه صحیح ارتباط با مشتریان را بیاموزند.

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای