آداب اجتماعی محل کار

رفتار حرفه‌ای در محل کار برای هر کارمندی می‌تواند از عوامل موفقیت او در سازمان باشد. فراگیری آداب اجتماعی محل کار به دانش‌پذیر کمک می‌کند که نحوه برخورد در شرایط مختلف کاری و جلسات را به درستی آموخته و در جهت بهره‌وری بیشتر استفاده نماید.

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای