هر آنچه باید درباره مرکز تماس بدانید

اگر قصد دارید در زمینه خدمات مشتریان و مراکز تماس فعالیت کنید و یا احساس می کنید به کار در این مراکز علاقه مند هستید، حتماً این دوره را بگذرانید.