آشنایی با سامانه‌های مرکز تماس

کارشناسان مرکز تماس می‌بایست برای برقراری ارتباط با مشتری و ثبت اطلاعات مورد نیاز از سیستم‌های تلفنی و کامپیوتری مختص مرکز تماس استفاده کنند. در این دوره کارشناسان مرکز تماس با سیستم‌ها و سامانه‌های مورد نیاز برای انجام کار آشنایی پیدا می‌کنند.

اصول سرپرستی

سرپرستان مرکز تماس که در واژگان مدیریت بین الملل، مدیران خط مقدم نام دارند، نقش پررنگی را در انجامِ کارآمد و اثربخش فرآیندهای عملیاتی سازمان به عهده دارند؛ این مسئله خود عامل مهمی است تا سازمان به اهداف تجاری و کیفی خود دست یابد. از همین رو اصول سرپرستی ارتقاء دانش و مهارت‌های اجرایی سرپرستان مرکز تماس و بهبود عملکرد آن‌ها، گام مهمی در نهادینه کردن رویکرد مدیریتی در لایه‌های میانی سازمان می‌باشد.