مدیریت زمان

در این دوره با ارائه مجموعه‌ای از اصول و تکنیک‌های کاربردی و همچنین مهارت‌های شخصی، به کارشناسان کمک خواهیم کرد تا آن‌ها از زمان خود به صورت بهینه استفاده کنند.