مهارت‌ها و راهکارهای فروش تلفنی

در این دوره می‌آموزید که با چه نوع مهارتی می‌توان نیازهای مشتری را پوشش داد؛ ضمن اینکه بتوانید مهارت‌های فروش تلفنی بالایی داشته باشید.

مهارت‌های کار تیمی و تیم‌سازی

در این دوره مهارت‌های تیم سازی، درک کار تیمی و سبک‌های رفتاری فردی برای بیان مهم‌ترین مسائل تجاری و بین فردی و کار بر روی آن‌ها را خواهید آموخت.