آداب اجتماعی محل کار

رفتار حرفه‌ای در محل کار برای هر کارمندی می‌تواند از عوامل موفقیت او در سازمان باشد. فراگیری آداب اجتماعی محل کار به دانش‌پذیر کمک می‌کند که نحوه برخورد در شرایط مختلف کاری و جلسات را به درستی آموخته و در جهت بهره‌وری بیشتر استفاده نماید.

آشنایی با مراکز تماس

برای هر فردی که تمایل به کار کردن در مرکز تماس دارد آشنایی با مفاهیم، اطلاعات پایه‌ای و آشنایی با مرکز تماس یک ضرورت محسوب می‌شود تا بتواند درک بهتری از فرآیندها بدست آورد. در این دوره، اطلاعاتی در خصوص مرکز تماس ارائه می‌گردد به گونه‌ای که برای فردی که قبلا در این حوزه فعالیت نداشته است، قابل درک باشد