اصول، فنون و مهارت‌های مکالمه تلفنی

در این دوره با مراحل یک مکالمه تلفنی موفق آشنا خواهید شد. همچنین برای آموزش بهتر، در کارگاه عملی سناریوها و بازی های مختلف را تمرین می‌کنید و متوجه نقاط قوت و ضعف خود می‌شوید.