اصول، فنون و مهارت‌های مکالمه تلفنی

در این دوره با مراحل یک مکالمه تلفنی موفق آشنا خواهید شد. همچنین برای آموزش بهتر، در کارگاه عملی سناریوها و بازی های مختلف را تمرین می‌کنید و متوجه نقاط قوت و ضعف خود می‌شوید.

مهارت‌های مصاحبه

مقوله استخدام از مهم‌ترین اقدامات و تصمیمات در حوزه مدیریت منابع انسانی است. استخدام افراد مناسب و شایسته کمک می­کند تا استراتژی­های سازمان بخوبی تحقق یابد. استخدام کارکنان خلاق، سازمان را خلاق و استخدام کارکنان منظم، سازمان را منظم می­کند و سازمان‏ها و مدیران آن‌ها مایلند کسانی را استخدام نمایند که با فضا، فرهنگ و ارزش‌های سازمان سازگار بوده و به تقویت و تحکیم آن کمک می‌کنند. دوره آموزشی مهارت‌‎های مصاحبه به مدیران و سرپرستان کمک می‌کند تا در مصاحبه و انتخاب کارشناس مورد نیاز خود به بهترین نحو ممکن عمل کنند.