آشنایی با سامانه‌های مرکز تماس

کارشناسان مرکز تماس می‌بایست برای برقراری ارتباط با مشتری و ثبت اطلاعات مورد نیاز از سیستم‌های تلفنی و کامپیوتری مختص مرکز تماس استفاده کنند. در این دوره کارشناسان مرکز تماس با سیستم‌ها و سامانه‌های مورد نیاز برای انجام کار آشنایی پیدا می‌کنند.

آشنایی با مراکز تماس

برای هر فردی که تمایل به کار کردن در مرکز تماس دارد آشنایی با مفاهیم، اطلاعات پایه‌ای و آشنایی با مرکز تماس یک ضرورت محسوب می‌شود تا بتواند درک بهتری از فرآیندها بدست آورد. در این دوره، اطلاعاتی در خصوص مرکز تماس ارائه می‌گردد به گونه‌ای که برای فردی که قبلا در این حوزه فعالیت نداشته است، قابل درک باشد