چشم انداز

چشم انداز پرداز گستر تدبیر

ما تا سال 1405 با تمرکز بر خلق ارزش، افزایش آگاهی، ارائه خدمات اثربخش و نوآورانه، با تکیه بر دانش و فناوری روز و سرمایه انسانی متخصص، به عنوان مرجع تخصصی آموزش، مشاوره و ارزیابی، در حوزه مراکز ارتباط، امنیت اطلاعات، مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و حاکمیت فناوری اطلاعات در سطح کشور و منطقه خواهیم بود.

ماموریت پرداز گستر تدبیر

با تکیه بر سرمایه انسانی متخصص و متعهد، با بهره‌گیری از فناوری‌ها، به‌روش‌ها، استانداردها و چارچوب‌‎های جهانی، با افزایش آگاهی در جهت ایجاد، استقرار، نگهداری و بهبود ارزش‌های مشتریان خود در زمینه، مراکز ارتباط، امنیت اطلاعات، مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و حاکمیت فناوری اطلاعات گام خواهیم برداشت.

ارزش های پرداز گستر تدبیر

مشتری محوری
پایبندی به کیفیت
رعایت کرامت انسانی
مسئولیت پذیری
حفظ محرمانگی

چشم انداز آکادمی
مهارت‌های کار تیمی و تیم‌سازی
ارزش ها

ما سعی داریم با حفظ ارزش‌های خود به عنوان یکی از مراکز آموزشی، مشاوره‌ای و ارزیابی در کشور، تمام نیازهای یک سازمان، اعم از داشتن کارشناس پاسخگوی حرفه‌ای تا مدیرانی برجسته جهت دستیابی به بهترین خدمات مشتری را برطرف نماییم.