مشتریان ما

پرداز گستر تدبیر با داشتن تیمی جوان و متخصص، مفتخر به ارائه خدمات متنوعی از جمله آموزش، مشاوره و ارزیابی در زمینه های امنیت، خدمات فناوری اطلاعات و مراکز ارتباط/تماس به مشتریان خود بوده و با شرکت‌های‌ مطرحی نیز در طول فعالیت خود همکاری کرده است.

برخی مشتریان ما عبارتند از: