آموزش کارشناسان

دوره آموزشی کارشناسان مرکز تماس

چرا کارشناسان باید این دوره‌ها را بگذرانند؟

در دنیای دیجیتالی امروز با توجه به قرار داشتن خدمات مشتریان در مرکز روابط تجاری، انتظارات از کارشناسان مرکز تماس بسیار بالا رفته‌است. آموزش کارشناسان باعث شده مشتریان خواستار پاسخگویی تماس‌هایشان با دانش و مهارت‌های ارتباطی بی‌عیب و نقص، در کمترین زمان باشند.

انتظارات مشتری برای خدمات به طور مداوم در حال گسترش است. در حال حاضر مشتریان به دنبال چیزی بیش از پاسخ سوال‌هایشان هستند. آموزش موثر کارشناسان مرکز تماس، کلید موفقیت تجربه مشتری است. آموزش منظم به تعادل بین زمان کار و زمان یادگیری کارشناسان کمک خواهد کرد.

آموزش طراحی شده مناسب مرکز تماس، به افزایش نشاط کارشناسان کمک کرده و برآورده شدن انتظارات مشتریان توسط آن‌ها را تضمین خواهد نمود. آموزش هم برای کارشناس جدید و هم برای کارشناس قدیمی امری ضروری است؛ چرا که به وسیله آموزش صحیح، آن‌ها مهارت های خود را افزایش داده و با انگیزه بیشتری به کار خود ادامه می‌دهند.

چرا کارشناسان باید این دوره ها را بگذرانند؟

انتظارات مشتری برای خدمات به طور مداوم در حال گسترش است. در حال حاضر مشتریان به دنبال چیزی بیش از پاسخ سوال‌هایشان هستند. آموزش موثر کارشناسان مرکز تماس، کلید موفقیت تجربه مشتری است.

این دوره مناسب چه کسانی است؟

آموزش طراحی شده به افزایش نشاط ‌کارشناسان کمک کرده و برآوردن انتظارات مشتریان را تضمین خواهد نمود. آموزش هم برای کارشناس جدید و هم برای کارشناس قدیمی ضروری است؛ چرا که به وسیله آموزش صحیح، آن‌ها مهارت‌های خود را افزایش داده و از انگیزه بیشتری برخوردار خواهند شد.
به طور کلی، این دوره به هر شخصی که به تازگی در مراکز تماس مشغول به کار شده و یا کارشناسانی که مدتی است در این مراکز مشغول به کار هستند و تمایل دارند در شغل خود بهترین بوده و پیشرفت کنند، پیشنهاد می‌گردد.

پیش نیاز شرکت در این دوره چیست؟

با توجه به اینکه این دوره همه اطلاعات مورد نیاز برای یک کارشناس را دربرمی‌گیرد، لذا به همه کارشناسان تازه‌کار و حتی کارشناسان با سابقه، پیشنهاد می‌شود.

تجهیزات مورد نیاز در این دوره چه چیزهایی می باشد؟

در جلسات عادی صرفاً به همراه داشتن قلم و کاغذ جهت نت برداشتن کافی است. اما برای برخی جلساتکارگاهی ممکن است به لپتاپ نیاز باشد که توسط استاد مربوطه اعلام می‌گردد.

آیا می‌توان در این دوره‌ها به صورت غیرحضوری هم شرکت کرد؟

بله، دوره‌ها هم به صورت حضوری و هم به صورت غیرحضوری و آنلاین برگزار می‌گردد.

آیا پس از اتمام دوره گواهینامه ارائه می شود؟

بله. پس از پایان هر دوره گواهینامه معتبر ارائه می‌گردد.