با افزایش چشمگیر تنوع تجهیزات و خدمات مربوط به فناوری اطلاعات، مدیریت خدمات ارائه شده در این حوزه نیز با چالشهای فراوانی روبرو شده‌است. مدیریت رسیدگی به مشکلات و درخواستها، مدیریت تجهیزات و منابع در رابطه با خدمات پشتیبانی فنی و تخصیص آنها به کاربران، و همچنین نظارت، کنترل و برنامه‌ریز در این زمینه از جمله مواردی است که مدیران و فعالین حوزه فناوری اطلاعات را بر آن می‌دارد تا به صورت مداوم اطلاعات خوشان را به روز کنند. در این دوره های آموزشی به صورت کامل به مباحث این حوزه می پردازیم.

دوره های آموزشی