دوره های آموزشی پردازگستر تدبیر

جدیدترین و بروز ترین دوره های آموزشی

آنلاین

حضوری

خدمات آموزش ارتباط سفیر

در دنیای کسب و کار امروز که لحظه به لحظه به سمت تخصصی و حرفه ای شدن گام برمیداریم، نقش آموزش غیرقابل چشم پوشی است. یکی از حوزه‌های اصلی در مراکز خدمات مشتریان که بیشترین سرمایه‌گذاری‌های مالی و مدیریتی نیز در این بخش صورت می‌گیرد، حوزه سرمایه انسانی می‌باشد که در حقیقت مرکز اصلی و تجلی‌بخش تمام فعالیت‌های مرکز تماس است. بدین منظور، در راستای نیل به هدف، که همان جذب و حفظ مشتریان می‌باشد، لازم است این سرمایه‌ها را در تمام سطوح جهت ارائه خدمات با کیفیت در مرکز تماس آموزش داد.
از طریق آموزش‌های درست و مناسب، روش‌های تولید و ارائه خدمات به استاندارد مطلوب می‌رسند؛ همه کارشناسان به درستی آموزش می بینند و روش‌ها و تکنیک‌های درست را دنبال می‌کنند. در نهایت با استفاده از آموزش‌ها و روش‌های استاندارد، با افزایش کیفیت خروجی های سازمان روبه‌رو خواهیم شد.

دوره‌ها